Skip to content

Styrelse

crown-pierre-people

Pierre-Emmanuel Weil

Styrelseordförande sedan maj 2016
Mer information
crown-pierre-people

Pierre-Emmanuel Weil (född 1981) valdes in i styrelsen vid årsstämman den 4 maj 2016. Han har en examen i finans från HEC i Paris samt en tvåårig juristexamen från Paris XI University.

Pierre-Emmanuel grundade 2009 Weil Investissement i Paris, vilket arbetar bland annat med förmögenhetsförvaltning, strukturering av privata fonder och andra rådgivningstjänster inom privata investeringar. Under 2016 sattes fonden Cement Fund SCSp upp av Pierre-Emmanuel Weil via Weil Investissement. Vid sidan av Weil Investissement är Pierre-Emmanuel Weil sedan 2012 styrelseledamot och delägare i fotbollsklubben Racing Club De Strasbourg Alsace.

Pierre-Emmanuel Weil äger personligen inga aktier i Crown Energy AB, men är ansvarig för fonden Cement Fund SCSp, vilken innehar 63 000 000 stamaktier i Crown Energy AB.

Pierre-Emmanuel Weil är beroende av huvudägarna men oberoende av bolaget och dess ledning.

crown-benaim-people

Jean Benaim

Styrelseledamot sedan maj 2016
Mer information
crown-benaim-people

Jean Benaim (född 1947) valdes in i styrelsen vid årsstämman den 4 maj 2016. Jean Benhaim studerade vid Robespierre College samt har studerat på den ekonomiska och statistiska sektionen på Arts et Métiers vid Paris tekniska högskola.

Sedan 1983 är Jean Benaim verksam inom Intercafo S.A, som bedriver internationell handel med kaffe och kakao, speciellt från Elfenbenskusten.

Från 2007 fram till idag har Jean Benaim arbetat inom Sea-Invest, vilket är en koncern med dotterbolag verksamma inom såväl hamnlogistik som oljeservice-området, i flera afrikanska länder. Jean Benaim har bland annat varit VD och koncernchef för Sea-Invest i Elfenbenskusten samt Sea-Invest Oil Services., samt suttit i styrelsen för Sea-Invest Afrique.

Jean Benaim äger varken personligen eller via bolag några aktier i Crown Energy AB eller dess dotterbolag.

Jean Benaim är oberoende av både huvudägarna och bolaget och dess ledning.

crown-ceo-people

Yoav Ben-Eli

Styrelseledamot sedan december 2016
Mer information
crown-ceo-people

Yoav Ben-Eli, (född 1970), valdes in i styrelsen den 12 december 2016.

Yoav Ben-Eli har en examen i naturvetenskap från universitetet i Tel Aviv. År 2000 grundade Yoav Ben-Eli ESI Group – Engineering Services International, vilket är verksamt i Angola. Yoav Ben-Eli har 15 års erfarenhet från VD- och olika chefsposter i flertalet afrikanska länder.

Yoav Ben-Eli äger via sitt bolag YBE Ventures Ltd, 343 817 971 aktier i Crown Energy AB.

Yoav Ben-Eli är beroende både av huvudägarna liksom av bolaget och dess ledning.

crown-alan-people

Alan Simonian

Styrelseledamot sedan 2011
Mer information
crown-alan-people

Alan Simonian (född 1966) avlade sin juridikexamen från Southhampton University 1988. Alan Simonian har varit engagerad i Crown Energy sedan 2011.

Alan Simonian har sedan tidigare en lång erfarenhet från oljebranschen där han 1996 var grundare av ett Londonbaserat oljeservice företag, Simco Petroleum Management Ltd.

Alan Simonian äger privat och via bolag totalt 3 429 521 stamaktier i Crown Energy AB.

Alan Simonian är oberoende av huvudägarna men beroende i förhållande till bolaget och dess ledning.