Skip to content

Vi transformerar nu till ett bolag som fokuserar på hållbarhet, miljö och medtech. Vi vill förbättra vårt klimatavtryck genom att investera i några få utvalda bolag som är verksamma inom dessa områden.

Yoav Ben-Eli, VD för Crown Energy

crown-about-banner

Verksamheten

Crown Energy är i en omställningsfas från energi till hållbara investeringar, såsom medicinteknik. Den senaste investeringen är AccYouRate: banbrytande på att övervaka och mäta hälsoparametrar/data.

Inom de tidigare områdena finns fortfarande en verksamhet, Asset Development som utvecklar och hyr ut tillgångar och tillhandahåller tjänster i Angola samt ett passivt innehav av oljetillgångar i Irak som är sålda genom ett försäljnings- och köpeavtal.

sky

Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste ställda frågorna.