Skip to content

Om oss

Crown Energy är fokuserat på att omvandla verksamheten till en ny och mer socialt ansvarsfull affärsriktning, med fokus på medtech och på att förbättra det gröna fotavtrycket genom att investera i företag som är aktiva inom dessa områden.

Crown Energy har varit verksamt inom olje- och gasbranschen i mer än 10 år. Idag är den enda tillgången på energiområdet ett passivt innehav i Irak som sålts genom ett s.k. sale and purchase agreement. Övriga tidigare innehav inom energiområdet är sålda, nedlagda och eller nedskrivna.

Affärsområdet Asset development and management som är baserat i Angola och som slogs samman med Crown Energy 2016 kommer att bli föremål för en strategisk översyn.

Den nya investeringen i medicinteknikbolaget AccYouRate är startskottet för nya Crown Energy.

crown-about-banner-b

Mål

Crown Energys mål är att generera den högsta möjliga avkastningen för aktieägare med en balanserad riskmedvetenhet. Investeringsinriktningen framöver kommer att vara inom områden inom den gröna sektorn och inom medicinteknik.

Vision

Att vara en självklar och attraktiv samarbetspartner på den globala marknaden för utveckling av och investeringar i områden som supporterar den hållbara utvecklingen genom teknologi, genom att dra nytta av Crown Energys existerande och kontinuerlig  utvecklande djupa sektorexpertis och ekosystemsrelationer.

Crown Energy leds av en styrelse om fyra personer, se mer på sidan Styrelse. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm med fyra anställda. Det finns också kontor i London, Luxemburg och Luanda, Angola samt i Italien.

Strategi

Crown Energys strategi bygger på det övergripande målet att generera högsta möjliga avkastning till aktieägarna med en välavvägd riskmedvetenhet. Att med ansvarsfullhet utträda ur olje- och gasindustrin. Att förbättra och öka verksamheten i att erbjuda lösningar för boende och kontor för internationella kunder. Identifiera och investera i mångsidigt hållbara projekt. Teknologier och projekt som förbättrar hälso- och sjukvårdsteknik, telemedicin och medicinteknik. Då detta är ett nytt affärsområde för Crown Energy, utvecklar vi kontinuerligt vår strategi i detta område. Fokuset ligger på medicinteknik och bolag som förbättrar samhällets gröna fotavtryck, men ett mer detaljerat fokus kommer att iterativt utvärderas och uppdateras framgent. Vårt mål är att identifiera och investera i lovande företag där Crown Energy ser god avkastning för människa, planet och aktieägare.

crown-about-banner

Verksamheten

Crown Energy är i en omställningsfas från energi till hållbara investeringar, såsom medicinteknik. Den senaste investeringen är AccYouRate: banbrytande på att övervaka och mäta hälsoparametrar/data.

Inom de tidigare områdena finns fortfarande en verksamhet, Asset Development som utvecklar och hyr ut tillgångar och tillhandahåller tjänster i Angola samt ett passivt innehav av oljetillgångar i Irak som är sålda genom ett försäljnings- och köpeavtal.