Skip to content

Investerare

Crown Energys målsättning är att skapa högsta möjliga avkastning för aktieägarna med en balanserad risk. Bolaget avser att transformeras till att investera i hållbara områden såsom medtech och att minska det gröna fotavtrycket. Eftersom detta är nya områden för Crown Energy kommer strategin att utvecklas kontinuerligt. Med fokus på medicinsk teknik och företag som förbättrar samhällets gröna fotavtryck kommer det detaljerade fokuset att utvärderas och uppdateras framöver. Syftet är att identifiera och investera i lovande bolag där Crown Energy ser god avkastning för människor, planeten och aktieägarna.