Skip to content

Miljö

Crown Energy strävar efter att minimera skadliga avtryck vid genomförandet av vår verksamhet. Därför görs alltid en bedömning av miljörisker innan vi påbörjar projekt. Där det är möjligt ska vi motverka, eller i allt övrigt väsentligt minimera eller reducera skador på miljö som är ett resultat av vår verksamhet, eller återställa miljön. Crown Energy har inlett transformationen av bolaget i en mer miljömässigt hållbar riktning.

 

Inom affärsområde Asset Development and Management måste vi ansöka om relevanta miljölicenser från myndigheter där projekten genomförs. De olika ländernas miljölagar styr därför verksamheten, men där det är möjligt försöker vi alltid att göra mer än vad lagen kräver.