Skip to content

Bolagsledning

VD är ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt aktiebolagslagen och andra lagar och regler som gäller för noterade bolag, bolagsotrdningen och enligt styrelsens interna kontroll -regler och I enlighet med styrelsens etablerade mål och strategier.

I samråd med styrelsens ordförande sammanställer och rapporterar VD och koncernchef nödvändig information och stöddokument till styrelsemöten samt presenterar rapporter och motiverar beslutsförslag.

Yoav Ben-Eli är Crown Energys VD och koncernchef.

Ledningsgruppen består dessutom av Michail Shatkus, som är CFO och vice VD samt Alan Simonian, som är COO.

crown-ceo-people

Yoav Ben-Eli

VD sedan oktober 2021
Mer information
crown-ceo-people

Yoav Ben-Eli, (född 1970), har en examen i naturvetenskap från universitetet i Tel Aviv. År 2000 grundade Yoav Ben-Eli ESI Group – Engineering Services International, vilket är verksamt i Angola. Yoav Ben-Eli har 15 års erfarenhet från VD- och olika chefsposter i flertalet afrikanska länder.

Yoav Ben-Eli äger via sitt bolag YBE Ventures Ltd, 343 817 971 aktier i Crown Energy AB.

crown-michail-people

Michail Shatkus

CFO och Vice VD sedan 2021
Mer information
crown-michail-people

Michail Shatkus, (född 1986), anställd sedan 2018. CFO sedan jan 2021, Vice VD sedan dec 2021.

Utbildning Master i företagsekonomi med inriktning bank och finans, Stockholms universitet.

Tidigare erfarenhet: 2012–2016 Business Controller, Petrogrand AB (publ). 2016–2018 Vice vd i Petrogrand AB (Publ).

crown-alan-people

Alan Simonian

COO sedan 2016
Mer information
crown-alan-people

Alan Simonian (född 1966) avlade sin juridikexamen från Southhampton University 1988. Alan Simonian har varit engagerad i Crown Energy sedan 2011.

Alan Simonian har sedan tidigare en lång erfarenhet från oljebranschen där han 1996 var grundare av ett Londonbaserat oljeservice företag, Simco Petroleum Management Ltd.

Alan Simonian äger privat och via bolag totalt 3 429 521 stamaktier i Crown Energy AB.