Skip to content

Hållbarhet

För Crown Energy är det viktigt att bedriva verksamheten på ett hållbart och socialt ansvarsfullt sätt inom vår befintliga och nya verksamhet. Crown Energy är dedikerade till denna förflyttning till ett nytt och mer socialt och miljömässigt hållbart affärsområde. Crown Energy arbetar med full styrka i linje med det långsiktiga målet att göra ett ansvarsfullt, och för våra aktieägare finansiellt fördelaktigt, utträde ur olje- och gasindustrin.

Det innebär att vi behöver förstå hur verksamheten påverkar samhället och miljön där vi verkar, samt arbeta för att följa de krav och förväntningar som ställs på vår verksamhet så att det inte sker till priset av exempelvis negativ miljöpåverkan eller att mänskliga rättigheter och hälsan påverkas. Baserat på Crown Energys verksamhet i dagsläget, är följande områden inom hållbar utveckling viktigast för oss:

  • Öppenhet och etik
  • Miljö
  • Företagets samhällsansvar
  • Arbetsmiljö