Skip to content

Prospekt och bolagsbeskrivningar

2017-10-13 Prospekt, Prospekt, Upptagande till handel av aktier, oktober 2017
2016-08-15 Prospekt, Riktad emission - Juli 2016
2015-06-11 Prospekt, Tilläggsprospekt - Juni 2015
2015-05-25 Prospekt, Nyemissioner - Maj 2015
2013-05-03 Prospekt, Konvertibelemission - April 2013
2012-12-19 Prospekt, Notering NGM Equity - December 2012
2012-06-25 Prospekt, Nyemission - Juni 2012
2011-12-29 Bolagspresentation, Notering Nordic MTF - December 2011