Skip to content

Persondata

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

Om du som kund har ingått ett avtal med oss, om du frilansar för oss, om du prenumererar på något av våra nyhetsbrev och inbjudningar eller om du i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter. De typer av personuppgifter som Crown Energy samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst; och
 • IP-adress. Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
 • via vår webbplats, om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev eller fyllt i vårt kontaktformulär;
 • när du kontaktar oss via e-post;
 • genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Om du har beställt en produkt eller tjänst av Crown Energy har du ingått ett avtal med Crown Energy och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den produkt eller tjänst du har beställt. Crown Energy kan utöver detta komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Fullgörande av avtal. Exempelvis för att administrera och leverera tjänster och varor som du har beställt samt för att genomföra betalningar.
 • Samtycke. Exempelvis för att administrera prenumerationer av nyhetsbrev.
 • Uppfylla rättslig skyldighet. Exempelvis sparar vi fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 • Berättigat intresse. Exempelvis för att möjliggöra produktion av content, för sälj- och marknadsaktiviteter samt för att kunna kommunicera med dig via e-post.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs här. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och du kan alltid meddela oss, på kontaktuppgifterna nedan.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Crown Energy vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

 • Kund: Dina uppgifter sparas till dess vi har levererat den tjänst eller vara som du har beställt och högst tre år efter det att din kundrelation med oss har avslutats. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Crown Energy via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: Crown Energy sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler. • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring samt andra sälj- och marknadsaktiviteter, såvida du inte avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Crown Energy iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Crown Energy kan komma att använda sig av personuppgiftsbiträden för att utföra sin verksamhet och tillhandahålla dig de tjänster du beställer. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Crown Energy ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till Skatteverket och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Crown Energy överför aldrig några personuppgifter direkt till länder utanför EU/EES och Crown Energy säljer inte några personuppgifter. Vi använder ibland tjänster som till exempel MailChimp och Outlook 365. I vissa fall lagras personuppgifter på servrar utanför EU/EES. Dessa tjänster deltar i så fall i ”The Privacy Shield Framework” eller motsvarande.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format. Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Crown Energys behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. Om du vill avsluta prenumerationen på Crown Energys nyhetsbrev, så finns en länk för detta i varje utskick. Observera att du kan komma att få inbjudningar till seminarier eller annat som kan vara relevant för dig skickat direkt från medarbetare på Crown Energy. Vill du helt avsäga dig information från oss, meddela oss på kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till gdpr@Crown Energy.se