Skip to content

Styrdokument

Fundamentala krav på miljö och arbetsförhållanden styrs av PSAs för licensoperatörer och JOAs för partners, samt lokala regelverk. Utöver licens- och samarbetsavtal samt lokal lagstiftning har Crown Energy antagit interna koncernpolicyer inom följande områden:

  • Samhällsansvar och etik
  • Miljö och hållbarhet
  • Ekonomi
  • Personal
  • Information
  • Bolagsstyrning

Koncernen strävar efter att tillämpa bästa tillgängliga praxis, även om den skulle gå utöver vad lokala lagar föreskriver.