Skip to content

Aktien

Vår ambition är att förse aktiemarknaden, investerare och andra intressenter med korrekt och relevant information som skapar förtroende och bidrar till ett rättvisande värde på bolaget.

Aktieägarstruktur per den 30 september 2023

Företagets aktier är noterade på NGM Equity. De största aktieägarna, i styrelse eller ledningsposition, innehar 86 % av antalet aktier i bolaget per 30 september 2023. En aktie motsvarar en röst. Se ägarstruktur nedan.

Aktieägare Antal aktier och röster Andel aktier och röster (%)
Yoav Ben-Eli, via bolag* 343 817 971 72,0
Cement Fund SCSp** 63 000 000 13,2
Veronique Salik 29 496 530 6,2
Övriga aktieägare 41 000 849 8,6
Totalt antal aktier 477 315 350 100,0

* Aktierna ägs av YBE Ventures Ltd, som kontrolleras av Yoav Ben-Eli.
** Fonden leds av Pierre-Emmanuel Weil, styrelsens ordförande.

Företagets aktier handlas på NGM Equity under ticker symbolen CRWN och med ISIN koden SE0004210854.