Skip to content

AccYouRate

crown-banner-tshirt-homepage

Om AccYouRate

Crown Energy har förvärvat 85 % av Smart Tee SARL i Luxembourg som i sin tur är helägare till AccYourate gruppen. Det är en italiensk koncern med verksamheter I L’Aquila och Bologna. Verksamheten har idag ca 20 anställda och omfattar forskning och utveckling samt även småskalig produktion. Verksamheten grundades 2016 av Arnaldo Usai som tidigare var vd för Uniform som arbetat med utrustning till den italienska militären.

AccYouRate har en patenterad teknologi som mäter 7 indikationer hos patienter/bärare. EKG, puls, temperatur, andning, andningsdjup men har också en inbyggd gps samt en accelerometer.

Marknaden för AccYouRate

Det finns många möjliga marknader och segment där AccYouRate kan vara till nytta. I första hand har bolaget tänkt på sjukvården. Men det finns också möjligheter inom hälsoområdet, sport och utsatta yrkesområden.

Inom sjukvården finns ett stort behov av att effektivisera. Att kunna skicka hem patienter tidigt med övervakning kan spara tusentals kronor. Ett dygn på ett akutsjukhus beräknas kosta 30.000 kr. Det finns också många patientgrupper som idag inte fångas upp eller övervakas på bästa sätt. Patienter med vissa sjukdomar kan bättre förstås och behandlas i tid och liv kan räddas.

Utsatta yrkesområden

Det finns en hel del specialister i vårt samhälle som ensamma bär många människors ansvar. Det kan vara piloter och lokförare, men också sådana som arbetar ensamma i riskfyllda situationer som brandmän, inom försvaret, dykare eller arbetar på höga höjder såsom vissa byggnadsarbetare. Deras arbetsgivare är villiga att lägga ner mycket tid och pengar för att minska antalet olyckor.

Inom det allmänna hälsoområdet finns det hos många ett intresse att bättre förstå sin egen kropp och tolka dess signaler. Att många individer själv övervakar sin hälsa skulle också bespara sjukvården många onödiga besök, samtidigt som livskvaliteten skulle förbättras för många människor, både fysiskt och psykiskt.

Inom sport och idrott finns stora pengar och en ständig jakt på att förbättra prestationer både individuellt och i lag. En ständig monitorering skulle bidra till förbättrade träningsupplägg, anpassade till den enskilda individen. Det skulle också kunna undvika risker som en del idrottsmän råkat ut för som plötslig hjärtdöd.

Idag finns vissa sätt att mäta EKG, temperatur och puls. Man kan köpa en EKG-mätare. Inom sport och hälsa finns klockor, armband och ringar som mäter puls och GPS. Dessa produkter mäter dock oftast inte på rätt ställe (vid hjärtat) och är därför inte helt tillförlitliga och mäter inte heller alla dessa markörer.

Möjliga marknadssegment för AccYouRate

Sjukvård
Övervaka patienter i hemmet
Demens
Tidigare hemgång från operationer med övervakning
Patienter som haft hjärtattack
Hälsa
Generellt välmående
Sport och idrott
Övervaka toppidrottare
Öka deras prestationer
Minska risker
Försvar
Övervaka servicepersonal/ensamarbetare
Dykare/ubåtspersonal
Piloter
Företag/Organisationer med utsatta yrkesgrupper
Brandkår
Piloter
Ensamma förare
Byggnadsarbetare

Vad består kunnandet och värdet i AccYouRate?

Det består av ett patenterat sorts bläck som trycks på textil. De har hittills valt att trycka det på en T-shirt men det finns också möjliga lösningar för handskar och andra plagg. Värdet i framtiden kommer inte att uppstå genom att sälja enstaka T-shirts. Det kommer att uppstå genom abonnemang för enstaka användare eller grupper via en app, annan övervakning av hälsodata samt möjligheten att via datainsamlingen skapa handlingsbara insikter. Det finns också ett stort värde av hela systemet – databasen som sådan. Den anonymiserade databasen är redan nu större än vad som någonsin funnits och kan komma till stor användning inom forskningen.