Skip to content

Arbetsmiljö

Det är Crown Energys ansvar att förebygga olyckor och andra incidenter och att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för anställda och entreprenörer. Därutöver tillkommer det ansvar vi har vad gäller den lokala befolkningen som direkt och indirekt berörs av vår verksamhet.

I affärsområde Asset Development and Management strävar vi efter att förebygga och förhindra olyckor som skadar människor, eller försätter våra grannar eller anläggningar i fara.