Skip to content

Verksamheten

Crown Energy har påbörjat en fullständig förändring av Bolagets verksamhet.

Den omställning som påbörjats inom Crown Energy innebär att olje- och gasverksamheten lämnas och att framtiden istället kommer att handla om hållbara investeringar, bland annat inom medicinteknik. Den första investeringen i denna nya riktning gjordes i februari 2023: köpet av 85% av SmarTee S.a.r.l. och AccYouRate-gruppen i Italien. Crown Energy fortsätter också sin Asset development och service-verksamhet i Angola och den återstående passiva tillgången i oljeverksamheten i Irak, vilken reglerats genom ett s.k. Sale and purchase agreement.

crown-banner-tshirt-homepage

AccYouRate

Crown Energy har förvärvat 85 % av Smart Tee SARL i Luxembourg som i sin tur är helägare till AccYourate gruppen. Det är en italiensk koncern med verksamheter I L’Aquila och Bologna. Verksamheten har idag ca 20 anställda och omfattar forskning och utveckling samt även produktion i en mindre skala. Verksamheten grundades 2016 av Arnaldo Usai som tidigare var vd för Uniform, som arbetat med utrustning till den italienska militären.

crown_energy_Asset_Development_top_image

Asset development

Crown Energy levererar specialanpassade lösningar för bostäder och kontor till internationella företag med behov av att stationera personal utomlands, primärt i Angola. Tack vare ett heltäckande erbjudande inom uthyrning och kringliggande tjänster, behöver kunderna inte tänka på större kapitalinvesteringar utan kan istället fokusera på sin kärnverksamhet. Affärsområdet har utgjort en kassaflödesgenererande del av Crown Energys verksamhet och bland kunderna återfinns några av världens ledande energibolag med hög kreditvärdighet.

crown_energy_Energy_top_image

Energi

Affärsområdet energi var det huvudsakliga affärsområdet för Crown Energy fram till 2021/22, med fokus på prospekteringsmöjligheter med hög potential. Portföljen inkluderade tidigare licenser och tillgångar i Irak, Madagaskar och Sydafrika.