Skip to content

Samhällsansvar

För Crown Energy innebär samhällsansvar att bidra såväl socialt som ekonomiskt till utvecklingen i de länder och regioner där vi bedriver vår verksamhet. Det är samtidigt viktigt för oss att detta inte sker till priset av segregerade och ojämlika samhällen. Samhällsansvar för Crown Energy innefattar även att vi värnar om de mänskliga rättigheterna i alla situationer, såväl direkt (människor med koppling till vår verksamhet) som indirekt (lokala samhällen i de regioner där vi verkar).

Inom affärsområde Asset Development and Management försöker vi alltid att ta itu med sociala problem i de områden där vi har projekt och vi arbetar för att gynna lokala samhällen. Sociala investeringar som Crown Energy gör omfattar både samhälls-utvecklingsprojekt och strategiska initiativ för företagande. Vi arbetar med lokala intressenter för att identifiera sociala risker och konsekvenser i varje land och vi strävar efter att skapa skräddar- sydda sociala investeringsplaner för de samhällen där vi arbetar, baserat på deras prioriteringar och behov.