Skip to content

Energi

Affärsområdet energi var det huvudsakliga affärsområdet för Crown Energy fram till 2021/22, med fokus på prospekteringsmöjligheter med hög potential. Portföljen inkluderade tidigare licenser och tillgångar i Irak, Madagaskar och Sydafrika.

crown_energy_Energy_top_image

Tillgångarna i Irak har sålts genom ett optionsavtal till en extern köpare i oktober 2021. Avtalet innefattar betalningar på totalt 180 miljoner USD fram till 2026. Det finns också en möjlighet att få ytterligare $270 miljoner i tilläggsköpeskilling om vissa villkor uppfylls. Tillgångarna ägs alltså fortfarande av Crown Energy men säljs i ett terminskontrakt som löper ut i oktober 2026. Köparen är ett av världens ledande energibolag och kontraktet innefattar en anonymitetsklausul.

Tillgångarna i Sydafrika och Madagaskar har skrivits av och/eller frånträtts under 2022 och 2023.

Prospekteringslicensen i Irak omfattar ett område på cirka 24 000 kvadratkilometer beläget i norra Irak, sydväst om Kurdistan. Området innehåller flera stora fyndigheter samt stora outforskade områden med hög potential. De befintliga oljefälten, inklusive Ajeel, Hamrin, Tikrit och Balad, innehåller potentiellt flera miljarder fat olja. Dessa befintliga upptäckter och fält har historiskt sett tillhört Iraks centralregering.